LUPUS ustanova za obrazovanje odraslih
  O NAMA EDUKACIJA ZAŠTITA NA RADU ZAŠTITA OD POŽARA KONTAKT  
 
     
 

ZAŠTITA NA RADU

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
O propisima, osposobljavanje radnika, uređenje zaštite na radu

SAZNAJ VIŠE >>


 
     
 

ZAŠTITA OD POŽARA

Osposobljavanje radnika za pružanje mjera prevencije zaštite od požara i tehnološke eksplozije

SAZNAJ VIŠE >>


 
     
     
 
O NAMAucionica
Ustanova LUPUS provodi osposobljavanje od 2008. godine i do sada je kroz edukaciju prošlo oko 700 osoba. U realizaciji stručnog osposobljavanja i usavršavanja surađujemo sa eminentnim domaćim i stranim predavačima, vrsnim stručnjacima iz predmetnog područja.

Za obavljanje djelatnosti, ustanova LUPUS posjeduje odgovarajuće Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a zbog posebnih zahtjeva koji se odnose na usavršavanje i osposobljavanje u području sigurnosti i zaštite Ustanova posjeduje i Rješenje Ministarstva unutarnjih poslova.

 
    izrada internet stranica